علوم و صنایع کشاورزی, سال (2003-3)

عنوان : ( بررسي اثر تنك كنندگي نفتالين استيك اسيدNAA بر ميوه سيب رقم گلدن دليشز در شرايط آب و هوايي مشهد )

نویسندگان: غلامحسین داوری نژاد , حسین افشاری , احمد خليقي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201727,
author = {داوری نژاد, غلامحسین and افشاری, حسین and احمد خليقي},
title = {بررسي اثر تنك كنندگي نفتالين استيك اسيدNAA بر ميوه سيب رقم گلدن دليشز در شرايط آب و هوايي مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر تنك كنندگي نفتالين استيك اسيدNAA بر ميوه سيب رقم گلدن دليشز در شرايط آب و هوايي مشهد
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A افشاری, حسین
%A احمد خليقي
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]