علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( تاثير كود كمپوست و دامي در توليد چغندرقند )

نویسندگان: غلامحسین داوری نژاد , غلامحسین حق نیا , حسنعلي شهبازي , رحيم محمديان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201728,
author = {داوری نژاد, غلامحسین and حق نیا, غلامحسین and حسنعلي شهبازي and رحيم محمديان},
title = {تاثير كود كمپوست و دامي در توليد چغندرقند},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير كود كمپوست و دامي در توليد چغندرقند
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A حق نیا, غلامحسین
%A حسنعلي شهبازي
%A رحيم محمديان
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]