علوم کشاورزی ایران, سال (2001-3)

عنوان : ( بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسان )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , حمید اماده , مجيد كوپاهي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201735,
author = {دانشورکاخکی, محمود and اماده, حمید and مجيد كوپاهي},
title = {بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسان},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2001},
month = {March},
issn = {5652-1017},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسان
%A دانشورکاخکی, محمود
%A اماده, حمید
%A مجيد كوپاهي
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2001

[Download]