طب جنوب, سال (2001-10)

عنوان : ( اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201742,
author = {طباطبائی یزدی, فریده},
title = {اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي},
journal = {طب جنوب},
year = {2001},
month = {October},
issn = {1735-4374},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J طب جنوب
%@ 1735-4374
%D 2001

[Download]