علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2001-8)

عنوان : ( بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی )

نویسندگان: محسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این بررسی تبدیل موتورهای دیزل به موتورهای دو گانه سوز(گازوئیل و گاز طبیعی) که از جمله کم هزینه ترین راهکارها برای حل مشکلات دیزل می باشد و تکنولوزژی این روش در ماشین آلات کشاورزی دیزلی از قبیل تراکتور، کمباین، خرمنکوب و دیگر موتورهای دیزلی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این روش با دیگر روشهای موجود از جمله گاز سوز کردن کامل موتور دیزل مقایسه و مزایا و معایب آن از نقطه نظر زیست محیطی و اقتصادی سنجیده شده است. با بررسی آزمایشات انجام شده و تبدیل موتورهای دیزل به موتور دو گانه سوزمشکلات زیست محیطی آن از جمله تولید آلاینده های هوا، مصرف بالای انرژی و سوخت گرانبهای گازوئیل به میزان قابل قبولی کاهش می یابد. این تکنولوژی به خصوص در کشاورزی جای بررسی کاملی دارد، از جمله مزایای آن می توان به افزایش عمر مفید موتور، کاهش دفعات تعویض روغن موتور، کاهش خوردگی د راجرای موتورو مهمتر از همه قابلیت کار موتوردو گانه سوزبا سوخت گازوئیل به تنهائی، اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: موتور سوخت دوگانه, موتور دیزل, آلاینده های خروجی, مصرف انرژی سوخت, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201763,
author = {شاکری, محسن},
title = {بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
month = {August},
issn = {1028-3099},
keywords = {واژه های کلیدی: موتور سوخت دوگانه، موتور دیزل، آلاینده های خروجی، مصرف انرژی سوخت، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی
%A شاکری, محسن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]