علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays) )

نویسندگان: حمید رحیمیان مشهدی , اسداله حجازي , شاهرخ نامجويان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201771,
author = {رحیمیان مشهدی, حمید and اسداله حجازي and شاهرخ نامجويان},
title = {دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays)
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A اسداله حجازي
%A شاهرخ نامجويان
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]