علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس )

نویسندگان: حمید رحیمیان مشهدی , مجید اقاعلیخانی , سيدعلي محمدمدرس ثانوي , زين العابدين طهماسبي سروستاني ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201772,
author = {رحیمیان مشهدی, حمید and اقاعلیخانی, مجید and سيدعلي محمدمدرس ثانوي and زين العابدين طهماسبي سروستاني},
title = {اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A اقاعلیخانی, مجید
%A سيدعلي محمدمدرس ثانوي
%A زين العابدين طهماسبي سروستاني
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]