پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2002-3)

عنوان : ( تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن )

نویسندگان: حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , علی قنبری , مهدی راستگو ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201773,
author = {رحیمیان مشهدی, حمید and بنایان اول, محمد and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2002},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A بنایان اول, محمد
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2002

[Download]