علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( ارزيابي رقابت نسبي ارقام سويا و تاج خروس ريشه قرمز در شرايط گلخانه )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , محمد گلوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201775,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and گلوی, محمد},
title = {ارزيابي رقابت نسبي ارقام سويا و تاج خروس ريشه قرمز در شرايط گلخانه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزيابي رقابت نسبي ارقام سويا و تاج خروس ريشه قرمز در شرايط گلخانه
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A گلوی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]