دانش کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( شاخص هاي موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت مخلوط )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , محمدعلي بهداني ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201776,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and محمدعلي بهداني},
title = {شاخص هاي موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت مخلوط},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1680-242X},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخص هاي موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت مخلوط
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمدعلي بهداني
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2002

[Download]