علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , محمدحسین صابری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201777,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and کافی, محمد and صابری, محمدحسین},
title = {اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A کافی, محمد
%A صابری, محمدحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]