خشکی و خشکسالی کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( خشكسالي و ضرورت مديريت در مصرف آب )

نویسندگان: امین علیزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201780,
author = {علیزاده, امین},
title = {خشكسالي و ضرورت مديريت در مصرف آب},
journal = {خشکی و خشکسالی کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {****-0047},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خشكسالي و ضرورت مديريت در مصرف آب
%A علیزاده, امین
%J خشکی و خشکسالی کشاورزی
%@ ****-0047
%D 2002

[Download]