علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3)

عنوان : ( استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام )

نویسندگان: رضا ولی زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201781,
author = {ولی زاده, رضا},
title = {استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]