علوم آب و خاک, سال (2001-10) , صفحات (143-154)

عنوان : ( اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , فریدون افتخارشاهرودی , محسن دانش مسگران , مريم زهروي ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگیهای تولیدی و سختی استخوان درشت نی آزمایشی با استفاده از 384 قطعه جوجه گوشتی

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, اندازه ذرات, منبع کلسیم, عملکرد تولیدی, استخوان درشت نی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201794,
author = {نصیری مقدم, حسن and افتخارشاهرودی, فریدون and دانش مسگران, محسن and مريم زهروي},
title = {اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2001},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {143--154},
numpages = {11},
keywords = {جوجه های گوشتی، اندازه ذرات، منبع کلسیم، عملکرد تولیدی، استخوان درشت نی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی
%A نصیری مقدم, حسن
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A دانش مسگران, محسن
%A مريم زهروي
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2001

[Download]