علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2002-10)

عنوان : ( تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , محسن دانش مسگران , فریبرز خواجعلی , رونالد ماركوارت ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201796,
author = {نصیری مقدم, حسن and دانش مسگران, محسن and خواجعلی, فریبرز and رونالد ماركوارت},
title = {تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2002},
month = {October},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك
%A نصیری مقدم, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%A خواجعلی, فریبرز
%A رونالد ماركوارت
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2002

[Download]