آب و فاضلاب, شماره (45), سال (2003-5) , صفحات (32-37)

عنوان : ( اثرتغییر دمای آب خنک کننده روی میزان سرمایش و بررسی افزایش بازده کولرهای آبی )

نویسندگان: عبدالعلی فرزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایش تبخیری، قرن هاست که برای بشر شناخته شده و وسایل سرمایشی متنوعی بر اساس آن ساخته شده است. ولی وقتی گرمای روز تابستانی از حد متوسط بالاتر می رود، وسیلۀ سرمایش طراحی شده، ممکن است جوابگو نباشد و استفاده کننده در پی یافتن راهی برای افزایش بازده آن است. در این مقاله، اثر دمای آب خنک کنندۀ ورودی به پوشال های هواساز در سالن های مرغداری، روی میزان تبخیر آب و سرمایش سالن، تعیین بازده کولر و صرفه جویی در آب مصرفی مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که بر خلاف تصور، کاهش دمای آب خنک کننده تأثیر محسوسی روی سرمایش بیشتر ندارد، ولی با در نظر گرفتن تمهیداتی می توان در مقدار آب مصرفی به مقدار قابل ملاحظه ای صرفه جویی نمود.

کلمات کلیدی

, سرمایش تبخیری, بازده تبخیر پوشال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201798,
author = {فرزاد, عبدالعلی},
title = {اثرتغییر دمای آب خنک کننده روی میزان سرمایش و بررسی افزایش بازده کولرهای آبی},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2003},
number = {45},
month = {May},
issn = {1024-5936},
pages = {32--37},
numpages = {5},
keywords = {سرمایش تبخیری، بازده تبخیر پوشال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرتغییر دمای آب خنک کننده روی میزان سرمایش و بررسی افزایش بازده کولرهای آبی
%A فرزاد, عبدالعلی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2003

[Download]