علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد )

نویسندگان: محمد فارسی , حمیدرضا گردان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به مقاله مراجعه شود

کلمات کلیدی

قارچ دکمه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201801,
author = {فارسی, محمد and گردان, حمیدرضا},
title = {تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {قارچ دکمه ای سفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد
%A فارسی, محمد
%A گردان, حمیدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]