علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2002-7)

عنوان : ( مقاومت كششي و ميزان برگردان خاك توسط گاوآهن برگردان دار در شرايط مختلف سرعت پيشروي و عمق شخم )

نویسندگان: کاظم کبیری , سليمان زارعيان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201812,
author = {کبیری, کاظم and سليمان زارعيان},
title = {مقاومت كششي و ميزان برگردان خاك توسط گاوآهن برگردان دار در شرايط مختلف سرعت پيشروي و عمق شخم},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2002},
month = {July},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاومت كششي و ميزان برگردان خاك توسط گاوآهن برگردان دار در شرايط مختلف سرعت پيشروي و عمق شخم
%A کبیری, کاظم
%A سليمان زارعيان
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2002

[Download]