علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (7), شماره (2), سال (2003-7) , صفحات (29-41)

عنوان : ( بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهد )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رگبار شدید مورخ 16/3/1371 در شهر مشهد باعث وقوع سیلاب در سطح شهر و سه منطقه مسکونی نجفی، چهارچشمه و نودره گردید. در جریان سیل ایجاد شده از این رگبار که در نوع خود بی نظیر بود، 25 نفر جان خود را از دست دادند و خسارات مالی فراوانی وارد گردید. سه ایستگاه ثبات فرودگاه، دانشکده کشاورزی و سازمان آب در داخل شهر مشهد و یک ایستگاه ثبات سد طرق واقع در حومه این شهر توزیع زمانی رگبار فوق را ثبت نموده‌اند. اطلاعات مربوط به این بارندگی در 25 ایستگاه غیر ثبات دیگر نیز جمع‌آوری گردید. نتایج تحلیل روی این بارندگی نشان داد که اولاً حداکثر شدت بارش مزبور در یک فاصله زمانی 15 دقیقه‌ای در ایستگاه دانشکده کشاورزی ‌112 میلی متر در ساعت بوده است،‌ ثانیاً الگوی توزیع زمانی بارش در ایستگاه‌های ثبات فوق تقریباً یکسان است، ثالثاً این الگو با سایر الگوهای باران‌های ثبت شده گذشته تقریباً مشابهت دارد، و رابعاً مقایسه حداکثر شدت بارش در یک فاصلة زمانی 15 دقیقه‌ای با منحنی‌های شدت– مدت – فراوانی ایستگاه‌های ثبات، مبین دوره بازگشتی معادل 380 سال می‌باشد. بررسی انجام شده مشخص ساخت که گرچه باران با شدت زیاد نازل شده است ولی تنها می‌توان آن را یک مشاهده استثنائی قلمداد نمود.

کلمات کلیدی

, رگبار, ‌مشهد, ایران, توزیع زمانی باران, توزیع مکانی باران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201818,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهد},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2003},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-3099},
pages = {29--41},
numpages = {12},
keywords = {رگبار، ‌مشهد، ایران، توزیع زمانی باران، توزیع مکانی باران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهد
%A قهرمان, بیژن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2003

[Download]