علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-2)

عنوان : ( بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

jk

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201825,
author = {قربانی, محمد and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش},
title = {بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {February},
issn = {1029-4791},
keywords = {k;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان
%A قربانی, محمد
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]