پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2001-3)

عنوان : ( آشنايي با QPM (ذرت با كيفيت پروتئين بالا) )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201829,
author = {قربان زاده نقاب, محمود},
title = {آشنايي با QPM (ذرت با كيفيت پروتئين بالا)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2001},
month = {March},
issn = {2423-5423},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنايي با QPM (ذرت با كيفيت پروتئين بالا)
%A قربان زاده نقاب, محمود
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2001

[Download]