علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2001-3)

عنوان : ( تجزيه عليت عملكرد دانه در لاينها و تست كراسهاي ذرت اوپك-2 )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب , محمد مقدم , عباس گرامي , احمد بانكه ساز ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201832,
author = {قربان زاده نقاب, محمود and محمد مقدم and عباس گرامي and احمد بانكه ساز},
title = {تجزيه عليت عملكرد دانه در لاينها و تست كراسهاي ذرت اوپك-2},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزيه عليت عملكرد دانه در لاينها و تست كراسهاي ذرت اوپك-2
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A محمد مقدم
%A عباس گرامي
%A احمد بانكه ساز
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]