علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( ارزيابي خواص قارچ كشي عصاره برخي از اندامهاي گياهي )

نویسندگان: ماهرخ فلاحتی رستگار , وندانا رضوي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201835,
author = {فلاحتی رستگار, ماهرخ and وندانا رضوي},
title = {ارزيابي خواص قارچ كشي عصاره برخي از اندامهاي گياهي},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزيابي خواص قارچ كشي عصاره برخي از اندامهاي گياهي
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A وندانا رضوي
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]