علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2001-3)

عنوان : ( بررسي تفاوت بيماريزايي پاتوتيپ هاي 4و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود )

نویسندگان: ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , امیر دریایی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201837,
author = {فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and دریایی, امیر},
title = {بررسي تفاوت بيماريزايي پاتوتيپ هاي 4و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تفاوت بيماريزايي پاتوتيپ هاي 4و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A دریایی, امیر
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]