بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور , 2002-02-17

عنوان : ( تفكيك واحد جهرم - آسماري در منطقه شيراز براساس شواهد چينه نگاري سكانسي )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی , اسداله محبوبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201850,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله},
title = {تفكيك واحد جهرم - آسماري در منطقه شيراز براساس شواهد چينه نگاري سكانسي},
booktitle = {بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفكيك واحد جهرم - آسماري در منطقه شيراز براساس شواهد چينه نگاري سكانسي
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%J بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
%D 2002

[Download]