بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور , 2002-02-17

عنوان : ( كاربردهاي SRSزمين شناسي سينكروترون )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201852,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {كاربردهاي SRSزمين شناسي سينكروترون},
booktitle = {بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كاربردهاي SRSزمين شناسي سينكروترون
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
%D 2002

[Download]