تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2000-3)

عنوان : ( آسيابهايي كه با قنات كار ميكنند )

نویسندگان: محمدحسین پاپلی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201855,
author = {پاپلی یزدی, محمدحسین},
title = {آسيابهايي كه با قنات كار ميكنند},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسيابهايي كه با قنات كار ميكنند
%A پاپلی یزدی, محمدحسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]