جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2003-3)

عنوان : ( پایداری و ناپایداری نسبی مخروط افکنه ای )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201856,
author = {حسین زاده, سیدرضا},
title = {پایداری و ناپایداری نسبی مخروط افکنه ای},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2003},
month = {March},
issn = {2008-1391},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایداری و ناپایداری نسبی مخروط افکنه ای
%A حسین زاده, سیدرضا
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2003

[Download]