سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29

عنوان : ( گزارش يك مورد استئوساركوم استخوان پيشاني سگ )

نویسندگان: سارنگ سروری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201861,
author = {سروری, سارنگ},
title = {گزارش يك مورد استئوساركوم استخوان پيشاني سگ},
booktitle = {سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران},
year = {2002},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش يك مورد استئوساركوم استخوان پيشاني سگ
%A سروری, سارنگ
%J سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران
%D 2002

[Download]