خلاصه مقالات همايش اسيب شناسي تربيت ديني در اموزش و پرورش , 2002-01-02

عنوان : ( كتابهاي ديني از منظر تحقيقات )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201862,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {كتابهاي ديني از منظر تحقيقات},
booktitle = {خلاصه مقالات همايش اسيب شناسي تربيت ديني در اموزش و پرورش},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كتابهاي ديني از منظر تحقيقات
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J خلاصه مقالات همايش اسيب شناسي تربيت ديني در اموزش و پرورش
%D 2002

[Download]