اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي , 2000-11-06

عنوان : ( بكارگيري افت كشهاي سنتي بوسيله پزشكان و دانشمندان ايراني و مسلمان در مبارزه با جانوران زيانكار )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201863,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {بكارگيري افت كشهاي سنتي بوسيله پزشكان و دانشمندان ايراني و مسلمان در مبارزه با جانوران زيانكار},
booktitle = {اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بكارگيري افت كشهاي سنتي بوسيله پزشكان و دانشمندان ايراني و مسلمان در مبارزه با جانوران زيانكار
%A مهدوی شهری, ناصر
%J اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي
%D 2000

[Download]