نخستين همايش ملي ايران شناسي , 2002-06-17

عنوان : ( جايگاه تاريخ علوم طبيعي در آثار كتب و اسناد قديم ايران و تمدن اسلامي )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201865,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {جايگاه تاريخ علوم طبيعي در آثار كتب و اسناد قديم ايران و تمدن اسلامي},
booktitle = {نخستين همايش ملي ايران شناسي},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جايگاه تاريخ علوم طبيعي در آثار كتب و اسناد قديم ايران و تمدن اسلامي
%A مهدوی شهری, ناصر
%J نخستين همايش ملي ايران شناسي
%D 2002

[Download]