تحقیقات جغرافیایی, سال (2001-10)

عنوان : ( مسكن كردهاي خراسان شمالي تكوين و تحول مسكن در بطن ساختارهاي ذهني و فرهنگي )

نویسندگان: محمدحسین پاپلی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201872,
author = {پاپلی یزدی, محمدحسین},
title = {مسكن كردهاي خراسان شمالي تكوين و تحول مسكن در بطن ساختارهاي ذهني و فرهنگي},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2001},
month = {October},
issn = {1019-7052},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسكن كردهاي خراسان شمالي تكوين و تحول مسكن در بطن ساختارهاي ذهني و فرهنگي
%A پاپلی یزدی, محمدحسین
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2001

[Download]