تحقیقات جغرافیایی, سال (2001-7)

عنوان : ( هرمنوتيك و پژوهشهاي تاويلي - تفهيمي دوره تجربه گراي كلاسيك در تحقيقات علوم انساني )

نویسندگان: محمدحسین پاپلی یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201873,
author = {پاپلی یزدی, محمدحسین},
title = {هرمنوتيك و پژوهشهاي تاويلي - تفهيمي دوره تجربه گراي كلاسيك در تحقيقات علوم انساني},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2001},
month = {July},
issn = {1019-7052},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرمنوتيك و پژوهشهاي تاويلي - تفهيمي دوره تجربه گراي كلاسيك در تحقيقات علوم انساني
%A پاپلی یزدی, محمدحسین
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2001

[Download]