ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان , 2002-08-23

عنوان : ( بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگره )

نویسندگان: محمد غفوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201877,
author = {غفوری, محمد},
title = {بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگره},
booktitle = {ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگره
%A غفوری, محمد
%J ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان
%D 2002

[Download]