سي سومين كنفرانس رياضي كشور , 2002-08-30

عنوان : ( آموزش هندسيهاي نااقليدسي در دوره هاي پيش از دانشگاه )

نویسندگان: محمد صال مصلحیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201880,
author = {صال مصلحیان, محمد},
title = {آموزش هندسيهاي نااقليدسي در دوره هاي پيش از دانشگاه},
booktitle = {سي سومين كنفرانس رياضي كشور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش هندسيهاي نااقليدسي در دوره هاي پيش از دانشگاه
%A صال مصلحیان, محمد
%J سي سومين كنفرانس رياضي كشور
%D 2002

[Download]