پنجمين كنفرانس اموزش رياضي ايران , 2001-01-27

عنوان : ( تاثير مكاتب رياضي در آموزش )

نویسندگان: محمد صال مصلحیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201881,
author = {صال مصلحیان, محمد},
title = {تاثير مكاتب رياضي در آموزش},
booktitle = {پنجمين كنفرانس اموزش رياضي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثير مكاتب رياضي در آموزش
%A صال مصلحیان, محمد
%J پنجمين كنفرانس اموزش رياضي ايران
%D 2001

[Download]