پنجمين كنفرانس اموزش رياضي ايران , 2001-01-27

عنوان : ( تاثير فعاليتهاي تحقيقاتي رياضي در امر آموزش و انگيزه در يادگيرنده ها )

نویسندگان: محمدرضا رجب زاده مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201887,
author = {رجب زاده مقدم, محمدرضا},
title = {تاثير فعاليتهاي تحقيقاتي رياضي در امر آموزش و انگيزه در يادگيرنده ها},
booktitle = {پنجمين كنفرانس اموزش رياضي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثير فعاليتهاي تحقيقاتي رياضي در امر آموزش و انگيزه در يادگيرنده ها
%A رجب زاده مقدم, محمدرضا
%J پنجمين كنفرانس اموزش رياضي ايران
%D 2001

[Download]