نوآوری های آموزشی, سال (2004-4)

عنوان : ( آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره

کلمات کلیدی

آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201903,
author = {شعبانی ورکی, بختیار},
title = {آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره},
journal = {نوآوری های آموزشی},
year = {2004},
month = {April},
issn = {1735-1235},
keywords = {آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J نوآوری های آموزشی
%@ 1735-1235
%D 2004

[Download]