فنی مهندسی مدرس, سال (2004-9)

عنوان : ( روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارت )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , اصغر کرایه چیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201917,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and کرایه چیان, اصغر},
title = {روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارت},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2004},
month = {September},
issn = {****-0011},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارت
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A کرایه چیان, اصغر
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2004

[Download]