علوم آب و خاک, سال (2005-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201937,
author = {کوچکی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین},
title = {تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2005},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون
%A کوچکی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2005

[Download]