علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2003-8)

عنوان : ( بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار )

نویسندگان: زهرا حق پیما , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار

کلمات کلیدی

بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201956,
author = {حق پیما, زهرا and مقیمی, علی and بهنام رسولی, مرتضی and مریم مقیمیان},
title = {بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2003},
month = {August},
issn = {1561-8943},
keywords = {بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار
%A حق پیما, زهرا
%A مقیمی, علی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مریم مقیمیان
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2003

[Download]