پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2004-3)

عنوان : ( بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) )

نویسندگان: داور شاهسونی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر مواد شیمیایی در خون ماهیان

کلمات کلیدی

, آنیون, خون ماهی سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201978,
author = {شاهسونی, داور and مهری, مهرداد},
title = {بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2538-4058},
keywords = {آنیون- خون ماهی سلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus)
%A شاهسونی, داور
%A مهری, مهرداد
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2538-4058
%D 2004

[Download]