علمی شیلات ایران, سال (2005-3)

عنوان : ( بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus) )

نویسندگان: داور شاهسونی , احمدرضا موثقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تسریع روند التیام در ماهیان............................

کلمات کلیدی

, فنی توئین سدیم, التیام , ماهی , پوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201979,
author = {شاهسونی, داور and موثقی, احمدرضا},
title = {بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus)},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1026-1354},
keywords = {فنی توئین سدیم- التیام - ماهی -پوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus)
%A شاهسونی, داور
%A موثقی, احمدرضا
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2005

[Download]