مهندسی شیمی ایران, دوره (4), شماره (17), سال (2005-3) , صفحات (40-47)

عنوان : ( بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ بوکسیت منبع اصلی آلومینیوم می باشد, که پس از اینکه کاملاً در اندازههای مورد نیاز مختلف بصورت پودر درآورده شد, پودر این سنگ, برای تهیه سولفات آلومینیوم به کمک اسید سولفوریک شستشو(leaching) داده می شود. محلول شستشو داده شده شامل آهن (III) به صورت , بعنوان ناخالصی می باشد. در این تحقیق آنچنان عمل شده که در همان مرحله شستشو(leaching) نسبت کمترین مقدار ممکن باشد(یعنی حداقل آهن(III) ممکن بدست آید)تا اینکه در مرحله استخراج با آهن کمتری مواجه شویم. نیز سعی شده اثر غلظت استخراج کننده در دو رقیق کننده آلی در پروسه استخراج با حلال بررسی می گردد. همچنین با انجام استخراج چند مرحله ای متقاطع(cross current) به خلوص بالایی رسیده ایم. در پروسه استخراج با حلال سعی شده است با ساده ترین حالت ممکن یعنی حالت استخراج ناپیوسته و به کمک حلال های آلی ارزان قیمت و در دسترس, آهن را از محلول موجود جدا کنیم.

کلمات کلیدی

, استخراج با حلال, آهن (III) , سولفات آلومینیوم, سنگ بوکسیت, شستشو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202001,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
volume = {4},
number = {17},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {40--47},
numpages = {7},
keywords = {استخراج با حلال; آهن (III) ; سولفات آلومینیوم; سنگ بوکسیت; شستشو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2005

[Download]