مطالعات اسلامی, سال (2005-3)

عنوان : ( جستاري در باب نسبت كتاب الضعفاء به ابن غضائري )

نویسندگان: مهدی جلالی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202014,
author = {جلالی, مهدی},
title = {جستاري در باب نسبت كتاب الضعفاء به ابن غضائري},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1010-4992},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاري در باب نسبت كتاب الضعفاء به ابن غضائري
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2005

[Download]