تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2004-3)

عنوان : ( نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م) )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202015,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م)},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م)
%A سیدی, سیدحسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2004

[Download]