تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-3)

عنوان : ( رباعیات خیام، شعر یا فلسفه )

نویسندگان: محمد تقوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202016,
author = {تقوی, محمد},
title = {رباعیات خیام، شعر یا فلسفه},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رباعیات خیام، شعر یا فلسفه
%A تقوی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]