مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2004-3)

عنوان : ( روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202018,
author = {داورپناه, محمدرضا},
title = {روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1608-2842},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي
%A داورپناه, محمدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2004

[Download]