بین المللی علوم مهندسی, سال (2004-2)

عنوان : ( شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو )

نویسندگان: محمدهادی فراهی , حامدرضا طارقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو

کلمات کلیدی

شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202021,
author = {فراهی, محمدهادی and طارقیان, حامدرضا},
title = {شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2004},
month = {February},
issn = {1018-7375},
keywords = {شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو
%A فراهی, محمدهادی
%A طارقیان, حامدرضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2004

[Download]